Odgovorno pravno lice za zaštitu podataka koji se odnose na ovu veb-stranicu je Clover Germany GmbH, In den Wolfsmatten 142, 77955 Ettenheim, Nemačka.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa nemačkim saveznim Zakonom o zaštiti podataka ili GDPR-om, molimo Vas da se obratite našem spoljnom saradniku za zaštitu podataka kojeg je imenovala kompanija Clover Germany GmbH:

Kurt Ebert (Ebert & Partner Consulting GbR)                                                                   
Graf-Eberhard Str.1                                                                                                                                  
71229 Leonberg, Germany                                                                                                          
I-mejl: kurt.ebert@ebert-partner.de

Ovim veb-sajtom upravlja Clover Germany GmbH, ali podaci prikupljeni putem ovog veb-sajta mogu biti deljeni i sa drugim evropskim kompanijama unutar Clover Imaging Group (u daljem tekstu “CIG EMEA”) i podložni su odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka ličnosti Evropske Unije (GDPR). Pročitajte odeljak (8.3) Obrada podataka u grupacijama preduzeća. U tekstu koji sledi, "mi", "nas" i "naši" se odnosi na kompanije iz CIG EMEA grupacije.

Veoma nam je važno da ispravno postupamo sa Vašim podacima u pogledu Vaših ličnih prava, i poštovanja Vašeg prava na samoodređenje u pogledu korišćenja Vaših ličnih podataka. Vaši lični podaci će biti obrađeni u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama, a posebno sa odredbama GDPR-a, kao i nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

Najnovija verzija naše Politike privatnosti datira od 25/03/2021. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku unesemo izmene u Politiku privatnosti kako bismo uzeli u obzir izmenjene zakonske zahteve i propise. Molimo Vas da budete u toku sa svim promenama Politike privatnosti prateći relevantne linkove na našem veb-sajtu.

Pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti. Ako se ne slažete sa našom Politikom privatnosti trebalo bi da se uzdržite od korišćenja našeg veb-sajta, i ne bi trebalo da delite bilo kakve lične podatke sa nama.

Naša Politika privatnosti koristi termine i definicije koji su navedene u GDPR-u, posebno one koie se nalaze u članu 4. GDPR-a. Za potrebe ove Politike, mi smo "kontrolor" i Vi ste "nosilac podataka". Podaci koji se direktno ili indirektno odnose na Vas, se smatraju "ličnim podacima". U ovoj politici privatnosti, svako upućivanje na Vaše "podatke" obično znači podatke koji se direktno ili indirektno odnose na Vas kao na fizičko lice. Ovo uključuje na primer, Vaše ime, adresu, broj telefona, i-mejl adresu, naziv kompanije i druge informacije koje ste popunili putem elektronskog obrasca na našem veb-sajtu.

Možete naravno posetiti i naš veb-sajt bez otkrivanja ličnih podataka. Kad god koristite naš veb-sajt, podaci se automatski prikupljaju i obrađuju, ali ti podaci se ne mogu povezati sa Vama.

Za više detalja pogledajte sledeće odeljke ove Politike privatnosti:

• "Log datoteke veb-servisa",
• "Kako koristimo kolačiće",
• "Google Analytics alat za veb-analitiku".

(1) Automatsko prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka koji se odnose na neregistrovane i registrovane korisnike

(1.1) Log datoteke Veb-servisa i podaci o serveru

Kada pristupate stranicama našeg veb-sajta preko Vašeg pretraživača, server automatski čuva podatke (u vidu log fajlova) koji su neophodni za rad veb-servisa: naziv Vašeg pretraživača, naziv Vašeg internet provajdera, IP adresu Vašeg računara, adresu stranice sa koje ste pristupili našoj veb-stranici, naziv Vašeg operativnog sistema, koje naše veb-stranice ste pregledali, datum i trajanje Vaše posete. Ovi podaci se privremeno čuvaju u log datotekama, a potom se automatski brišu. Podaci se čuvaju kako bi se omogućila analiza aktivnosti koje su dovele do greške u slučaju problema, kao i da omoguće identifikaciju, razjašnjenje i odbranu od onlajn napada (npr. distribuirano odbijanje usluge (DDoS), hakerski napadi, prevara krađom identiteta).

(1.2) Kolačići

Naš veb-sajt koristi kolačiće. Kolačići su male datoteke koje veb-server prenosi na Vaš računar. Ove datoteke se koriste za praćenje Vašeg kretanja po stranicama našeg veb-sajta, ili za primanje porudžbina.

Jedan od načina da se napravi razlika između različitih vrsta kolačića je dužina vremena koliko se čuvaju. Kolačići sesije se automatski brišu kada zatvorite pretraživač. Kolačić sesije se može koristiti za upravljanje porudžbinom ili zadržavanjem detalja o uslugama koje su od posebnog značaja. Sa druge strane, trajni kolačići ostaju pohranjeni na Vašem računaru; možete saznati detalje o trajanju skladištenja putem Vašeg pretraživača. Trajni kolačić se može ponovo učitati sledeći put kada posetite našu veb-stranicu. Možete obrisati trajni kolačić nakon posete našeg veb-sajta kako biste spriječili da se to dogodi.

Drugi način razlikovanja različitih tipova kolačića je njihovo poreklo. Kolačići sa prvih strana uvek dolaze sa veb-sajta koji je naveden u adresnoj traci Vašeg pretraživača. Kolačići trećih strana dolaze sa veb-sajtova koje možda niste direktno posetili, ali koji su inkorporirani u stranice koje pruža prva strana u obliku slika ili reklama. Informacije o poreklu kolačića pohranjenih na Vašem računaru možete pronaći preko pretraživača.

(1.2.1) Kako koristiti kolačiće

Direktiva EU o kolačićima navodi da je potrebna saglasnost da se trajni kolačići koriste u druge svrhe, osim da se osigura odgovarajuća komunikacija sa veb-serverom. Ako ne iskoristite svoje pravo da odbijete kolačiće, mi ćemo smatrati da Vaše dalje korišćenje našeg veb-sajta predstavlja saglasnost za korišćenje kolačića, kao što je to ovde opisano.

U meri u kojoj Vaš pretraživač dozvoljava, naš veb-server će postaviti sledeće trajne kolačiće:

_ga: Ovo je trajni kolačić sa rokom važenja od dve godine. Koristi se u svrhe Google analitike; pogledajte odeljak (1.3) ove Politike.

_gat: Ovo je trajni kolačić sa rokom važenja od dve minute. Koristi se u svrhe Google analitike; pogledajte odeljak (1.3) ove Politike.

Pravo na odbijanje

Većina pretraživača je konfigurisana da prihvata kolačiće. Molimo Vas da promenite relevantna podešavanja u pretraživaču ako želite da onemogućite ovu funkciju. Ako Vaš pretraživač ne prihvata kolačiće, možda nećete moći da uživate u punoj funkcionalnosti svih stranica našeg veb-sajta.

 (1.2.2) Kako mogu da onemogućim kolačiće?

Možete prilagoditi podešavanja pretraživača tako da odbijaju sve kolačiće, odbijaju samo kolačiće trećih strana, ili da dozvoljavaju samo privremene kolačiće. Pogledajte stranice Vašeg pretraživača za pomoć kako biste saznali koja podešavanja treba da napravite.

(1.3) Google analitika/Google mape kao alati za veb-analitiku

Mi koristimo Google analitiku na našem veb-sajtu. To je usluga veb-analitike koju pruža Google LLC, Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Republika Irska, u daljem tekstu jednostavno "Google".

Sertifikovana je u skladu sa EU-SAD Okvirom o zaštiti privatnosti

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garantuje da se smernice EU o zaštiti podataka poštuju i kada se podaci obrađuju u SAD-u.

Usluge Google analitike se koristi za analiziranje ponašanja korisnika na našem veb-sajtu. Pravni osnov je član 6, tačka 1. (f) GDPR-a. Naš legitimni interes je u analizi, optimizaciji i ekonomičnom funkcionisanju našeg veb-sajta. Upotreba i informacije u vezi sa korisnikom, npr. IP adresa, lokacija, vreme ili učestalost poseta našoj veb-stranici će biti prebačeni i sačuvani na Google serveru u SAD-u. Takođe koristimo i funkciju anonimizacije Google analitike. Ova funkcija omogućava Google-u da skrati IP adresu unutar EU ili EEA.

Prikupljene podatke Google koristi za analizu poseta i korišćenja našeg veb-sajta. Podaci se takođe mogu koristiti za pružanje drugih usluga, u vezi sa korišćenjem našeg veb-sajta i korišćenjem interneta.

Google se obavezuje da neće povezivati Vašu IP adresu sa drugim podacima. Pored toga, na adresi https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en, Google pruža dodatne informacije o zahtevima za zaštitu podataka i mogućnostima zabrane korišćenja podataka.

Google takođe obezbeđuje dodatak za opciono isključivanje, kao i dodatne informacije na adresi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ovaj dodatak se može instalirati pomoću uobičajenih internet pretraživača i daje Vam dodatnu kontrolu nad podacima koje Google prikuplja kada pristupate našem veb-sajtu. Dodatak govori o Google analitici JavaScript (ga.js) da informacije koje se odnose na Vašu posetu našem veb-sajtu ne treba deliti sa Google analitikom. Dodatak ne sprečava deljenje informacija sa nama, ili sa drugim servisima za veb analitiku. Kao što biste mogli i predpostaviti, ova pravila o privatnosti takođe pružaju detalje o bilo kojim drugim dodatnim uslugama veb analitike koje bismo mogli da koristimo.

Takođe, koristimo Google mape na našem veb-sajtu, kako bismo naznačili našu lokaciju i generisali informacije o putanji. Ovu uslugu pruža Google LLC, Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Republika Irska, u daljem tekstu jednostavno "Google".
Sertifikovani u skladu sa EU-US Okvirom za zaštiti privatnosti https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active,

Google garantuje da se smernice EU o zaštiti podataka poštuju i kada se podaci obrađuju u SAD-u. Da biste omogućili prikazivanje određenih fontova na našem veb-sajtu, uspostavlja se veza sa Google serverom u SAD-u, kada posetite naš veb-sajt. Ako pristupate Google mapama preko našeg veb-sajta iz preuzete aplikacije, Google će postaviti kolačić na Vaš uređaj putem internet pretraživača koji koristite. Vaša korisnička podešavanja i korisnički podaci će biti obrađeni kako bi se prikazala naša lokacija i generisale informacije o putanji. U ovom slučaju je moguće da će Google koristiti servere u SAD-u. Pravna osnova je član 6, tačka 1. (f) GDPR-a. Naš legitimni interes je u optimizaciji funkcionalnosti našeg veb-sajta. Uspostavljanje veze sa Google-om na ovaj način znači da Google može odrediti veb-sajt sa koje je poslat Vaš upit i IP adresu na koju treba poslati informacije o putanji. Ako se ne slažete sa tim da se Vaši podaci obrađuju na ovaj način, možete sprečiti postavljanje kolačića tako što ćete odabrati odgovarajuća podešavanja u Vašem internet pretraživaču. Pogledajte deo teksta "Kolačići" za više detalja.

Pored toga, korišćenje Google mapa i svih informacija dobijenih putem Google mapa podleže Google Uslovima korišćenja usluga https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de i Google Uslovima korišćenja usluge https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps/.

Google pruža dodatne informacije o ovoj temi na:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Pravo na odbijanje

Takođe, možete da sprečite prikupljanje podataka koje generiše kolačić i koji se odnose na Vaše korišćenje veb-sajta (uključujući i Vašu IP adresu) od strane Google-a, kao i na obradu takvih podataka od strane Google-a. To možete da uradite tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač koji je dostupan na sledećem linku:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Više informacija o uslovima korišćenja i privatnosti na Google-u možete pronaći na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html ili na https://policies.google.com/?hl=en&gl=de.

(2) Administracija, finansijsko računovodstvo, organizacija poslovanja, upravljanje kontaktima

Mi obrađujemo Vaše podatke u kontekstu administrativnih zadataka, organizacije poslovanja, finansijskog računovodstva i poštovanja zakonskih obaveza, kao što je npr. arhiviranje. Podaci koje obrađujemo u ovim slučajevima su isti kao i podaci koje obrađujemo u vezi sa pružanjem naših ugovornih usluga. Osnove za ovu obradu su član 6, tačka 1. (c) GDPR-a i član 6, tačka 1. (f) GDPR-a. Kupci, potencijalni kupci, poslovni partneri i posetioci veb-sajta su predmet obrade podataka kao što je gore navedeno. Svrha i naš interes u obradi podataka je u administraciji, finansijskom računovodstvu, organizaciji poslovanja i arhiviranju podataka, tj. u vezi sa zadacima vezanim za kontinuitet poslovanja, izvršavanje naših obaveza, i pružanje naših usluga. Brisanje podataka koji se odnose na pružanje ugovorom obavezanih usluga i komunikacija će se odvijati u skladu sa specifikacijama za aktivnosti takve obrade. Možemo otkriti podatke ili deliti podatke sa finansijskim vlastima i konsultantima, npr. poreskim savetnicima ili revizorima, kao i drugim licima za naplatu i pružaocima platnih usluga. Na osnovu naših operativnih interesa, možemo čuvati informacije o dobavljačima, izvršiocima i drugim poslovnim partnerima, npr. kako bi se olakšao kontakt u kasnijem periodu. Podaci se prvenstveno odnose na podatke u vezi sa poslovanjem, i obično ih trajno čuvamo.

(3) Kako obrađujemo Vaše lične podatke kao kupca ili dobavljača

Preko našeg veb-sajta prikupljamo podatke (elektronski obrasci za prijavu, zahtevi za biltene, registracije distributera, registracije putem onlajn prodavnice) od strane fizičkih lica koja nas kontaktiraju, ili lica koja su zaposlena i predstavljaju preduzeće sa kojim negujemo poslovni odnos. Ovo uključuje Vaše ime, naziv kompanije za koju radite, adresu kompanije, podatke o poslovnom kontaktu kao što su i-mejl adresa i broj telefona, kao i detalje o Vašoj poziciji u kompaniji. Vaši podaci će biti obrađeni na osnovu našeg legitimnog interesa da Vas kontaktiramo kao predstavnika našeg klijenta, kao i legitimnog interesa kompanije koju zastupate prilikom uspostavljanja komunikacije. Vaši interesi mogu biti u suprotnosti i mogu prevagnuti nad našim interesima, npr. ako napustite kompaniju za koju trenutno radite.

Podrazumeva se da Vi kao nosilac podataka, imate određena prava u vezi sa zaštitom podataka kao što je, pravo na povlačenje saglasnosti, pravo na pristup o detaljima Vaših podataka koji se čuvaju i neka druga prava. Pročitajte poglavlje (8.5) Vaša prava u odnosu na obrađene podatke.

U svrhu ugovorene poslovne saradnje, obrađujemo podatke koji se odnose na Vašu kompaniju u našem CRM sistemu, kao i u planiranju, proizvodnji, logistici i finansijama u okviru našeg ERP sistema. U zavisnosti od Vaše uloge i odgovornosti u kompaniji za koju radite, ovo može uključivati gore navedene podatke koji se direktno odnose na Vas kao fizičko lice. Međutim, svrha obrade ovih podataka se ne odnosi na Vas kao pojedinca, već na Vašu kompaniju kao našeg poslovnog partnera. Zakonodavstvo o zaštiti podataka se ne odnosi isključivo na podatke koji se odnose na poslovanje, već i na fizičko lice.

(3.1) Registracija Vas kao dilera

Možete se registrovati kao diler podnošenjem elektronskog obrasca na našem veb-sajtu. Vaši podaci, zajedno sa bilo kojom porukom koju pošaljete će biti poslati centralnom timu za brigu o kupcima u formi i-mejla. Ovaj tim će usmeriti Vašu registraciju na relevantnog predstavnika prodaje za Vaš region, koji će Vas kontaktirati. Pravna osnova za ovu obradu je Vaš ugovorni odnos s nama.

Vaši podaci će potom biti sačuvani u našem CRM sistemu i koristiće se sa naše strane, ali i od strane drugih kompanija, pripadnica CIG EMEA grupacije na pravnoj osnovi Vašeg ugovornog odnosa sa nama, a u svrhu brige o kupcima, ili odgovaranja na Vaše upite i porudžbine. Vaši podaci će se takođe koristiti i u promotivne svrhe na pravnoj osnovi našeg legitimnog interesa za unapređenje odnosa sa našim klijentima. Molimo vas da pročitate i odeljak (8.3) Obrada podataka u grupaciji preduzeća.
Takođe, mi ćemo koristiti Vaše podatke kako bismo Vam pružili informacije i detalje o specijalnim ponudama putem pošte ili elektronskog biltena. Pre nego što to učinimo, tražićemo Vašu izričitu saglasnost za slanje takvih saopštenja, ako je to propisano zakonom. Možete se usprotiviti ovakvoj upotrebi u bilo kom trenutku, npr. koristeći elektronski obrazac na našem veb-sajtu.

(3.2) Registracija na našu onlajn prodavnicu i obradu podataka u okviru onlajn prodavnice

Morate popuniti odgovarajući obrazac na našem veb-sajtu kako biste mogli da koristite CIG EMEA onlajn prodavnicu. Vaši podaci zajedno sa bilo kojom porukom koju pošaljete će biti poslati centralnom timu za brigu o kupcima u formi i-mejla. Ovaj tim će odobriti Vaš pristup onlajn prodavnici.

U onlajn prodavnici, Vaši podaci će biti procesuirani u svrhu obrade porudžbina; pravni osnov za takvu obradu je Vaš ugovorni odnos sa nama.

Takođe, mi ćemo koristiti Vaše podatke kako bismo Vam pružili informacije i detalje o specijalnim ponudama putem pošte ili elektronskog biltena. Pre nego što to učinimo, tražićemo Vašu izričitu saglasnost za slanje takvih saopštenja ako je to propisano zakonom. Možete se usprotiviti ovakvoj upotrebi u bilo kom trenutku, npr. koristeći elektronski obrazac na našem veb-sajtu.

Mi obrađujemo podatke naših kupaca kao deo procesa poručivanja u našoj onlajn prodavnici kako bismo omogućili odabir i poručivanje potrebnih proizvoda i usluga, i kako bi se olakšalo plaćanje i isporuka, ili pružanje usluga.

Obrađeni podaci uključuju: podatke o inventaru, podatke o komunikaciji, podatke o ugovoru i podatke o plaćanju; nosioci podataka uključuju: naše kupce, potencijalne kupce i druge poslovne partnere. Podaci se obrađuju u svrhu pružanja ugovornih usluga u okviru rada onlajn prodavnice, kao i za potrebe fakturisanja, isporuke i pružanja korisničkih usluga. Mi postavljamo kolačiće sesije kako bismo omogućili da sačuvate sadržaj Vaše korpe za kupovinu i trajne kolačiće za čuvanje statusa Vaše prijave.

Mi obrađujemo podatke kako bismo ispunili naše ugovorom obavezane usluge, kako bismo implementirali ugovorne zahteve (npr. upravljanje porudžbinama) i ukoliko takva obrada predstavlja zakonsku obavezu (npr. zakonsko arhiviranje poslovnih transakcija u komercijalne i poreske svrhe). Podaci koji su označeni kao potrebni su neophodni za obrazloženje i ispunjavanje ugovora. Mi ćemo otkriti pomenute podatke trećim stranama samo u vezi sa isporukom i plaćanjem, ili u vezi sa zakonskim dozvolama i obavezama kada se takvo otkrivanje zasniva na našim legitimnim interesima o čemu Vas obaveštavamo u ovoj Politici privatnosti (npr. za pravne i poreske savetnike, finansijske institucije, špediterske kompanije, i organe vlasti).

Korisnici imaju mogućnost kreiranja korisničkog naloga, koji se prvenstveno koristi za pregledanje detalja njihovih porudžbina. Korisnici će biti obavešteni o svim relevantnim i obaveznim informacijama tokom procesa registracije. Korisnički nalozi nisu javni i ne mogu se indeksirati od strane pretraživača. Kada korisnik otkaže nalog, korisnički podaci koji su povezani sa korisničkim nalogom će biti izbrisani, osim ako se informacije moraju zadržati na osnovu komercijalnih ili poreskih zahteva. Informacije u korisničkom nalogu će biti sačuvane sve dok se nalog ne izbriše, a kasnije će biti arhivirane ako postoji zakonska obaveza da to učinimo, ili ako imamo legitiman interes da to učinimo (npr. u slučaju pravnih sporova). Nakon otkazivanja, korisnici su odgovorni za pravljenje kopija podataka pre isteka ugovora.

Kao deo registracije i naknadnih procesa logovanja, i tokom korišćenja naših onlajn usluga, mi ćemo sačuvati IP adresu i vreme logovanja svake pojedinačne akcije korisnika. Podaci će biti sačuvani na osnovu naših legitimnih interesa i interesa korisnika u odnosu na zaštitu od zloupotrebe, ili druge neovlašćene upotrebe. Ovi podaci se u principu neće deliti sa trećim stranama, osim ako je takvo delovanje neophodno kako bi ostvarili naša zakonska prava, ili ako za to postoji zakonska obaveza.
Podaci će biti izbrisani po isteku zakonskih prava i obaveza, i drugih ugovornih prava ili obaveza (npr. potraživanja plaćanja ili obaveze izvršenja koja proizlaze iz ugovora sa kupcima) a zahtev za čuvanjem podataka će se razmatrati svake tri godine; u slučaju zadržavanja zbog zakonskih obaveza arhiviranja, podaci će biti izbrisani kada se takve obaveze više ne budu primenjivale.

(4) Operativna analiza i istraživanje tržišta

U cilju ekonomičnog funkcionisanja našeg poslovanja i utvrđivanja trendova na tržištu, kao i potreba naših ugovornih partnera i korisnika, analiziramo podatke koji su nam dostupni u vezi sa poslovnim transakcijama, ugovorima, zahtevima, itd. Kao deo ove analize, obrađujemo podatke o zalihama, podatke o komunikaciji, podatke o ugovoru, podatke o plaćanju, podatke o upotrebi i meta podatke na osnovu člana 6, tačka 1. (f) GDPR-a. Nosioci podataka uključuju ugovorne partnere, potencijalne kupce, kupce i posetioce, kao i korisnike naših onlajn usluga. Analize se sprovode u svrhu operativne procene, marketinga i istraživanja tržišta. Kao deo ovog procesa možemo analizirati profile registrovanih korisnika, uključujući detalje o uslugama koje su koristili. Analize nam pomažu da poboljšamo zadovoljstvo korisnika, optimizujemo naše usluge i povećamo efikasnost. Analize koristimo isključivo mi, i ne stavljamo ih na raspolaganje trećim stranama, osim ako su analize anonimne i zasnovane na zbirnim vrednostima. Ako su analize ili profili povezani sa ličnim podacima, detalji će biti izbrisani ili učinjeni anonimnim kada korisnik otkaže svoj nalog, ili dve godine od datuma zaključenja ugovora. Sem toga, ukupna operativna analiza i generalna analiza trendova se sprovode anonimno kad god je to moguće.

(5) Bilten

Po pravilu ćete dobiti elektronski bilten zato što ste zatražili da primate ovakvu vrstu informacija. Kada podnesete zahtev za primanje našeg biltena, mi čuvamo detalje Vašeg pristanka za primanje biltena zajedno sa datumom.
Ukoliko nismo sigurni u identitet podnosioca zahteva, pre slanja biltena primenjujemo postupak dvostruke potvrde tj. poslaćemo Vam bilten putem i-mejla samo ako ste nam prethodno jasno potvrdili da ste se prijavili za primanje biltena. U tom smislu, poslaćemo Vam i-mejl sa obaveštenjem i od Vas zatražiti da kliknete na link koji se nalazi u elektronskoj poruci da biste potvrdili da želite da primate naš bilten.

Pravo na odbijanje

Možete da povučete Vašu saglasnost u bilo kom trenutku. Najlakši način da to uradite je da kliknete na odgovarajući link u našem biltenu koji poziva na odjavu. Takođe, možete koristiti elektronski obrazac koji se nalazi na veb-sajtu kako biste nas obavestili o prigovoru.

(6) Informacije o zaštiti podataka koje se odnose na proces prijave za zaposlenje

Kao deo procesa prijave za zaposlenje, podnosioci zahteva su dužni da nam pruže neophodne podatke za potrebe procene i odabira kandidata. Opis posla pruža detalje o tome koje informacije su potrebne; kada se aplikacija podnosi putem elektronskog obrasca, detalji će biti dostavljeni zajedno sa obrascem. U principu, informacije koje tražimo su informacije koje se odnose na pojedinca, kao što su ime, adresa, kontakt podaci i dokaz da pojedinac ima potrebne kvalifikacije za određeno radno mesto. Na Vaš zahtev, rado ćemo Vam pružiti potvrdu o tome koje informacije su potrebne. U situacijama gde je takva funkcionalnost podržana, aplikanti mogu da podnesu svoje aplikacije putem elektronskog obrasca. Podaci se šifruju koristeći najnoviju tehnologiju pre nego što se pošalju nama. Aplikanti mogu podneti svoje prijave i putem elektronske pošte. Međutim, treba imati na umu da elektronska pošta koja se šalje putem interneta obično nije šifrovana. Po pravilu, elektronska pošta je šifrovana dok je u tranzitu, ali ne i na serverima koji ih šalju ili primaju. U tom smislu, ne možemo da preuzememo nikakvu odgovornost za aplikaciju dok je ona u tranzitu od pošiljaoca, a pre nego što je primljena na naš server. Aplikanti su dobrodošli da nas kontaktiraju kako bismo razgovarali o tome kako da podnesu prijavu, ili nam svoju prijavu mogu poslati poštom. U slučaju daljeg odabira kandidata tokom procesa selekcije, podaci koje su dostavili podnosioci zahteva mogu biti predmet dalje obrade sa naše strane, a u vezi sa radnim odnosom. Ukoliko proces selekcije ne dovede do toga da se kandidatu ponudi posao, podaci podnosioca prijave će biti izbrisani. Podaci o podnosiocima prijave se takođe brišu kada podnosioci povuku svoju prijavu, na šta imaju pravo u bilo kom momentu. Ukoliko podnosilac prijave nije povukao prijavu, podaci o prijavi će biti izbrisani nakon perioda od najviše šest meseci; ovaj period nam pruža dovoljno vremena da postavimo aplikantu bilo kakva pitanja u vezi sa njihovom prijavom, te da na taj način ispunimo naše zakonske obaveze u pogledu pružanja dokaza o tome da su svi podnosioci zahteva dobili jednak tretman prilikom procesa selekcije. Fakture za bilo kakvu naknadu putnih troškova se arhiviraju u skladu sa poreskim propisima. Podaci o podnosiocima zahteva će biti obrađeni na osnovu člana 6, tačka 1. (b) GDPR-a (proces prijave kao ugovorni ili pred-ugovorni odnos). U meri u kojoj proces prijave zahteva od podnosioca prijave da pruži posebne kategorije ličnih podataka kako je to definirano u članku 9, tačka 1. GDPR-a (npr. podaci o zdravstvenom stanju kao što su invaliditet, ili etničko poreklo) tako da kontrolor ili podnosilac prijave može da ostvari prava koja im pripadaju po osnovu zakonodavstva o zapošljavanju, i zakonodavstva o socijalnoj/pravnoj zaštiti, tako da mogu da ispune sve odgovarajuće obaveze, takvi podaci će se obraditi u skladu sa članom 9, tačka 2. (b) GDPR-a, ili u slučaju zaštite vitalnih interesa podnosioca prijave ili drugih lica, u skladu sa članom 9, tačka 2. (c) GDPR-a, ili u svrhu preventivne ili medicine rada za procenu radne sposobnosti zaposlenog, za medicinsku dijagnozu, za pružanje zdravstvene ili socijalne zaštite, ili za upravljanje sistemima i uslugama zdravstvene ili socijalne zaštite u skladu sa članom 9, tačka 2 (h) GDPR-a. Ako je nosilac podataka dobrovoljno dao saglasnost za obradu određenih kategorija podataka, podaci će biti obrađeni u skladu sa članom 9, tačka 2. (a) GDPR-a.

Ako se podaci o podnosiocu zaheva obrađuju u Nemačkoj, primenjuju se odeljci 22. i 26. nemačkog Zakona o zaštiti podataka.

(7) Elektronski obrazac

Kada unesete Vaše podatke u elektronski obrazac, ovi podaci će zajedno sa bilo kojom porukom koju pošaljete biti poslati kao i-mejl centralnom timu za brigu o kupcima i marketing odeljenju. Ovi timovi će dalje uputiti poruku relevantnoj osobi u okviru kompanije. Vaši podaci će biti obrađeni samo u svrhu odgovora na Vaš upit; pravni osnov za obradu je ugovorni odnos sa Vama. Podaci iz elektronskih obrazaca se ne čuvaju trajno.

(8) Dodatna objašnjenja u vezi sa zaštitom podataka

(8.1) Odgovorna strana za zaštitu podataka

Kompanija koja se pominje na početku ove Politike privatnosti je kontrolor podataka u okviru zakona o zaštiti podataka samo za veb-stranice objavljene pod cloverimaging.eu domenom. Navedena kompanija nije odgovorna za stranice partnerskih kompanija kojima se može pristupiti preko naših veb-stranica.

(8.2) Povezane veb-stranice i drugi veb-sajtovi

Partnerske kompanije su odgovorne za zaštitu podataka na povezanim veb-stranicama. Ako pristupate stranicama partnerskih kompanija, ili trećih strana putem povezanih veb-stranica, molimo Vas da pogledate pravne napomene ili politiku privatnosti povezanog veb-sajta za detalje o zaštiti podataka.

(8.3) Obrada podataka u grupaciji preduzeća

Kupci i poslovni partneri mogu tretirati CIG EMEA kao jedinstvenu kompaniju. Zapravo, grupacija se sastoji od nekoliko kompanija koje su preuzele obavezu da prikupljaju, obrađuju i koriste Vaše podatke u skladu sa istim evropskim zakonodavstvom o zaštiti podataka. U zavisnosti od lokacije ili zemlje iz koje želite da stupite u poslovni odnos sa CIG EMEA, ili ste već stupili u poslovni odnos sa CIG EMEA, Vaši podaci mogu biti obrađeni i korišćeni u dole navedenim kompanijama u različite specifične svrhe:

CLOVER IMAGING GROUP EMEA

Clover Portugal, Lda
Ruas 3 & 5 - Lt. 17/18B
Zona Industrial da Varziela
4485-205 Fajozes
Vila do Conde
Portugal

Centralna obrada podataka za CIG EMEA;
Rad na funkcionalnosti veb-sajtova
Odeljenje za brigu o kupcima;
Procesuiranje porudžbina

Clover Germany GmbH
In den Wolfsmatten Geb. 142
77955 Ettenheim
Germany

Odeljenje za brigu o kupcima;
Procesuiranje porudžbina

Clover Environmental Solutions GmbH
In den Wolfsmatten Geb. 142
77955 Ettenheim
Germany

Odeljenje za brigu o kupcima;
Procesuiranje porudžbina

Clover Serbia d.o.o.
Rade Končara 1
21131 Petrovaradin
Serbia

Centralna obrada podataka za CIG EMEA;
Odeljenje za brigu o kupcima;
Procesuiranje porudžbina
Onlajn prodavnica

Clover Dataproducts of Ireland Ltd
39/40 Upper Mount St.
Dublin 2.
Republic of Ireland

Odeljenje za brigu o kupcima;
Procesuiranje porudžbina

Clover Environmental Solutions Ltd
Unit 8 & 9 First Quarter
Blenheim Road
Epsom
Surrey KT19 9QN
United Kingdom

Odeljenje za brigu o kupcima;
Procesuiranje porudžbinaPod uslovima zakona o zaštiti podataka, svaka kompanija CIG EMEA može upravljati Vašim ličnim podatacima ("kompanije su zajednički odgovorne za obradu" ili "zajedničko upravljanje podacima"). Sporazumi o zaštiti podataka osiguravaju da su zaštita podataka i sigurnost podataka garantovani za Vaše podatke na nivou koji zahteva evropsko zakonodavstvo, čak i ako se Vaši podaci obrađuju i koriste izvan Europskog ekonomskog prostora.

Zajedničko upravljanje, kao što je gore navedeno, relevantno je za podatke u CIG EMEA grupaciji koja ima deljeni CRM, kao i za obradu podataka u onlajn prodavnici.

Za potrebe upravljanja porudžbinama, svaka kompanija ponaosob je odgovorna za kontrolu u vezi sa obradom podataka, koji su potrebni da bi se omogućilo kompaniji da ispuni svoje ugovorne obaveze prema kupcima i dobavljačima; ovo se takođe odnosi i na obradu finansijskih podataka.

Kao što je opisano u odeljku (8.5) imate mogućnost da ostvarujete svoja prava kao nosilac podataka po osnovu zakona o zaštiti podataka protiv svakog kontrolora. Centralni tim za brigu o kupcima će poslati Vaš upit kompaniji u okviru CIG EMEA grupacije, koja je odgovorna za poslovni odnos sa Vama.

(8.4) Objavljivanje Vaših ličnih podataka telima izvan CIG EMEA grupacije

Mi nećemo otkrivati Vaše podatke trećim licima izvan CIG EMEA grupacije bez Vaše saglasnosti, osim ako je takvo otkrivanje neophodno ili dozvoljeno u svrhu valjanih pravnih razloga, ili ako je zahtev za otkrivanje zasnovan na osnovu sudskog ili službenog zahteva. Međutim, mi ćemo otkriti Vaše lične podatke trećem licu, ili ih preneti trećem licu ukoliko dođe do prodaje naše kompanije ili njenih delova. Vaše podatke će koristiti treća strana u svrhu nastavka poslovnog odnosa s Vama.

(8.5) Vaša prava u odnosu na obrađene podatke

Kao nosilac ličnih podataka, imate mogućnost da potvrdite svoja prava u slučaju svake kompanije u okviru CIG EMEA grupacije.

Imate pravo pristupa u odnosu na podatke koji se obrađuju i koji se odnose na Vas (član 15. GDPR-a). Možete ispraviti Vaše podatke u skladu sa članom 16. GDPR-a, ili ih možete izbrisati u slučaju primene određenih zahteva iz člana 17. GDPR-a. U skladu sa članom 18. GDPR-a, imate pravo na ograničenje obrade Vaših podataka; ako se radi o određenoj ličnoj situaciji takođe imate pravo da u skladu sa članom 21. GDPR-a uložite prigovor na obradu Vaših podataka u opšte svrhe, ili obradu Vaših podataka u specifične svrhe. Imate pravo da zahtevate da podaci koje ste stavili na raspolaganje kompaniji CIG EMEA budu objavljeni u uobičajenoj elektronskoj formi. Imate pravo da povučete svoju raniju saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku, sa primenom na budućnost. To znači da će povlačenje pristanka važiti samo za buduću obradu Vaših podataka; podaci koji su već obrađeni ostaju nepromenjeni u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka.

Imate pravo da se protivite korišćenju Vaših kontakt podataka i adrese od strane kompanija iz CIG EMEA grupacije za slanje promotivnog materijala i informacija ukoliko niste izričito zatražili slanje takvih sadržaja.
Da biste potvrdili svoja prava, molimo Vas da koristite naš elektronski obrazac ili da nam pošaljite i-mejl na cc@clovertech.eu

Imate pravo da podnesete žalbu u vezi sa načinom na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom organu za zaštitu podataka.

Ako odlučite da se Vaši podaci obrišu, imajte na umu da nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo usluge ili neke od usluga koje su dostupne putem našeg veb-sajta i da više nećete moći da koristite punu funkcionalnost našeg veb-sajta.
Za više informacija o Vašim pravima, molimo Vas da pogledate naše informacije o zaštiti kupaca.

 

Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
 
Zatvori

INFORMACIJE
Zatvori

Da li ste sigurni da želite da se izlogujete?

INFORMACIJE
Zatvori

Pritisnite OK da biste prebacili region na Clover Imaging Group

Višestruki izbor
Zatvori

Ova stavka je dostupna za direktnu prodaju ili razmenu kupovine
Molimo izaberite ispod.

Povrati informacije naloga
Zatvori
Da biste povratili informacije Vaše prijave, upišite Vaš email:
 
Molimo sačekajte...
Loader
Informacije

Hvala na interesovanju za CIG! Zbog visoke funkcionalnosti našeg sajta, možemo da podržimo samo najnovije web pretraživače. Preporučujemo da preuzmete najnoviju verziju Vašeg pretraživača Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox.

Informacije

Vaša sesija ističe za 5 minut(a).


Informacije

Vaša sesija je istekla. Vi ćete sada biti vraćeni na početnu stranicu.


Greška prilikom povraćaja informacija
Zatvori
Hvala
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Postavi logo
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .png, .bmp; Max:1024x768px; Min:590x307px.

Informacije dostave ()

Close
INFORMACIJE
Zatvori

Vaš dokument je kreiran. Molimo sačekajte dok ne započne preuzimanje.


Pravila i Uslovi
Zatvori
Lista adresa za dostavu Vidi sve adrese
Zatvori
Kliknite adresu da biste je izabrali
Dodaj novu Dostavu-na adresu
Zatvori
* Obavezno polje
Kako funkcioniše?
Zatvori

Kliknite zeleno dugme "Kreiraj novog korisnika"

Popunite polja u formularu za vašeg novog korisnika. Izaberite koje dozvole novi korisnik treba da ima i dodelite im korisničko ime i lozinku. Kliknite na Sačuvaj. Dobićete E-mail kojim se potvrđuje da je novi korisnik uspešno kreiran. Pratite ovu proceduru za podešavanje svakog novog korisnika.

Nakon što ste kreirali novog korisnika, on će dobiti automatski Email sa svojim novim korisničkim imenom i lozinkom. On će dobiti uputstva o tome kako da promeni svoju lozinku i moći će ako želi da izabere svoju šifru. Međutim, vi ćete kao administrator uvek imati pristup za brisanje / editovanje korisnika, moći ćete videti njihove informacije o profilu (uključujući i njihove lozinke) i menjati dozvole.

Ako treba da izmenite korisnika, postoje linkovi pored svakog korisnika sa kojima možete da izmenite ili izbrišete profil korisnika.

Ako želite da izbrišete korisnika, korisnik će se pojaviti na stranici izbrisanih korisnika i možete ga ponovo aktivirati u bilo kom trenutku ako je potrebno da to uradite.

CIG Video
Zatvori
Informacije
Zatvori

Otpremi Pravila i uslove
Zatvori

Dozvoljeni format: .pdf; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.

INFORMACIJE

Postavi logo kupca
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .jpeg, .png, .bmp; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.