Izjava o Konfliktnim materijalima

Clover Imaging Group ("CIG") podržava humanitarni cilj okončanja nasilnog sukoba u centralnoj Africi (Demokratskoj Republici Kongo (DRK) i okolnim zemljama, u Republici Kongo, Centralnoj Afričkoj Republici, Južnom Sudanu, Zambiji, Angoli, Tanzaniji, Burundiju, Ruandi i Ugandi usvajanjem pravila o Konfliktnim materijalima.

Kao odgovor na konflikt, američka Komisija za sigurnost i razmenu (SEC) objavila je zakon o Konfliktnim mineralima da bi pomogla da se zaustavi nasilje i narušavanje ljudskih prava od strane oružanih militantnih grupa u DRC regionu. Ovo se dešava tako što se uskraćuje prihod onim grupama koje crpe sredstva iz kontrole rudnika u regionu koji proizvodi konfliktne materijale.

U avgustu 2012. SEC je odobrio konačno pravilo u vezi sa poreklom konfliktnih minerala, kao što je definisano u Zakonu o zaštiti reforme i potrošača Dod - Frenk Volstrit, u sekciji 1502. Prema ovom pravilu, kompanije koje javno trguju moraju godišnje izveštavati SEC-u o prisustvu konfliktnih minerala koji potiču iz DRC bilo u proizvodima koje proizvode ili planiraju da proizvode, ili koje koriste u procesu proizvodnje. Konfliktni materijali se definišu kao mineral kalaj, volfram, tantal i zlato.

CIG nije kompanija koja javno trguje niti direktno kupuje mineralne sirovine koje se mogu koristiti u proizvodnji proizvoda iz topionica ili rudnika. Mi, međutim, imamo dobavljače čiji proizvodi mogu da sadrže ove minerale. U cilju istraživanja porekla konfliktnih minerala kroz lanac snabdevanja mi zahtevamo od naših dobavljača da dostave određene informacije o postojanju bilo kakvih konfliknih minerala u proizvodima ili komponentama kojima snabdevaju CIG, uključujući, ako je poznato, zemlju porekla i topionicu(e) koje se koriste za obradu konfliktnih minerala.

U CIG, mi zahtevamo usaglašavanje konfliktnih minerala od strane naših direktnih dobavljača i pružamo im alate koji olakšaju izveštavanje SEC-u. Mi ćemo nastaviti da procenjujemo našu politiku da bismo obezbedili usaglašavanje i da bismo izvršili izmene gde je to potrebno.


Izjava o Konfliktnim materijalima
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
 
Zatvori

INFORMACIJE
Zatvori

Da li ste sigurni da želite da se izlogujete?

INFORMACIJE
Zatvori

Pritisnite OK da biste prebacili region na Clover Imaging Group

Višestruki izbor
Zatvori

Ova stavka je dostupna za direktnu prodaju ili razmenu kupovine
Molimo izaberite ispod.

Povrati informacije naloga
Zatvori
Da biste povratili informacije Vaše prijave, upišite Vaš email:
 
Molimo sačekajte...
Loader
Informacije

Hvala na interesovanju za CIG! Zbog visoke funkcionalnosti našeg sajta, možemo da podržimo samo najnovije web pretraživače. Preporučujemo da preuzmete najnoviju verziju Vašeg pretraživača Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox.

Informacije

Vaša sesija ističe za 5 minut(a).


Informacije

Vaša sesija je istekla. Vi ćete sada biti vraćeni na početnu stranicu.


Greška prilikom povraćaja informacija
Zatvori
Hvala
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Postavi logo
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .png, .bmp; Max:1024x768px; Min:590x307px.

Informacije dostave ()

Close
INFORMACIJE
Zatvori

Vaš dokument je kreiran. Molimo sačekajte dok ne započne preuzimanje.


Pravila i Uslovi
Zatvori
Lista adresa za dostavu Vidi sve adrese
Zatvori
Kliknite adresu da biste je izabrali
Dodaj novu Dostavu-na adresu
Zatvori
* Obavezno polje
Kako funkcioniše?
Zatvori

Kliknite zeleno dugme "Kreiraj novog korisnika"

Popunite polja u formularu za vašeg novog korisnika. Izaberite koje dozvole novi korisnik treba da ima i dodelite im korisničko ime i lozinku. Kliknite na Sačuvaj. Dobićete E-mail kojim se potvrđuje da je novi korisnik uspešno kreiran. Pratite ovu proceduru za podešavanje svakog novog korisnika.

Nakon što ste kreirali novog korisnika, on će dobiti automatski Email sa svojim novim korisničkim imenom i lozinkom. On će dobiti uputstva o tome kako da promeni svoju lozinku i moći će ako želi da izabere svoju šifru. Međutim, vi ćete kao administrator uvek imati pristup za brisanje / editovanje korisnika, moći ćete videti njihove informacije o profilu (uključujući i njihove lozinke) i menjati dozvole.

Ako treba da izmenite korisnika, postoje linkovi pored svakog korisnika sa kojima možete da izmenite ili izbrišete profil korisnika.

Ako želite da izbrišete korisnika, korisnik će se pojaviti na stranici izbrisanih korisnika i možete ga ponovo aktivirati u bilo kom trenutku ako je potrebno da to uradite.

CIG Video
Zatvori
Informacije
Zatvori

Otpremi Pravila i uslove
Zatvori

Dozvoljeni format: .pdf; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.

INFORMACIJE

Postavi logo kupca
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .jpeg, .png, .bmp; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.