Počev od marta 2021. godine

Clover Germany GmbH ozbiljno shvata zaštitu Vaših ličnih podataka. Na stranicama koje slede, želimo da Vam objasnimo na koji način obrađujemo Vaše podatke i ujedno Vas obaveštavamo o Vašim pravima u vezi sa Vašim ličnim podacima.

 1. 1. Ko je odgovoran za obradu vaših podataka i kako možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka? Odgovornost za obradu podataka snosi:

  Clover Germany GmbH, In den Wolfsmatten 142, 77955 Ettenheim, Nemačka

 2. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, sugestije ili primedbe molimo Vas da stupite u kontakt sa nama koristeći kontakt detalje ispod:

  I-mejl: kurt.ebert@ebert-partner.de

 3. 2. Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo i kako dobijamo podatke?
  1. Obrađujemo lične podatke koje dobijamo od Vas. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: prezime, ime, kontakt podatke (npr. adresu, broj telefona, elektronsku poštu) podatke o ugovoru ili dobavljaču (npr. broj kupca) podatke o naplati, podatke o banci i druge podatke koje nam pružate u kontekstu našeg poslovnog odnosa, uključujući upite koje šaljete našem odeljenju za brigu o kupcima, poruke i podatke koje pružate putem onlajn portala, ili u anketama korisnika.
  2. Takođe, obrađujemo podatke koje smo legitimno pribavili iz drugih izvora. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: detalje kreditne istorije od agencija za kreditni rejting, podatke koje smo stekli u vezi sa komercijalnim procesima.
 4. 3. U koje svrhe će se obraditi Vaši podaci i koji je pravni osnov za obradu?

  Mi ćemo obraditi Vaše podatke samo ako imamo Vašu saglasnost da to učinimo, ili ako nam je to zakonom dozvoljeno.

  1. Vaši podaci će biti obrađeni u svrhu pripreme i/ili izvršenja ugovora (član 6, tačka 1.b GDPR-a)
  2. Vaši podaci će biti obrađeni na osnovu naših legitimnih interesa (član 6, tačka 1.f GDPR-a)
  3. Vaši podaci će biti obrađeni na osnovu zakonske obaveze kojoj smo podložni (član 6, tačka 1.c GDPR-a)
  4. Vaši podaci će biti obrađeni na osnovu Vašeg pristanka (član 6, tačka 1. a GDPR-a)
 5. 4. Kojim kategorijama primalaca će Vaši podaci biti objavljeni?
  1. Vaše podatke ćemo tretirati kao poverljive.
  2. Vaše lične podatke ćemo otkriti trećim licima jedino ako je takvo otkrivanje neophodno u gore navedene svrhe, ako je dozvoljeno zakonom, ili ukoliko ste prethodno dali saglasnost.

   Podaci se mogu otkriti sledećim kategorijama primalaca:

   • Pružaoci usluga marketinga
   • Pružaoci poštanskih usluga
   • Pružaoci usluga štampanja
   • Savetnici i konsultanti
   • Agencije
   • Regulatorna tela za naplatu dugovanja i advokati
   • Finansijske institucije i pružaoci platnih usluga
   • Vlasti
   • Izabrane specijalizovane kompanije, instalateri opreme, trgovci
   • Predstavnici osiguravajućih kuća
   • Čuvari zakona i lica sa pravnim punomoćjem
 6. 5. Da li će Vaši podaci biti objavljeni i primaocima u zemljama izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA)?

  Vaši lični podaci neće biti preneseni u treće zemlje bez primenjene politike privatnosti.

 7. 6. Koliko dugo će Vaši podaci biti čuvani?
  1. Mi ćemo čuvati Vaše podatke sve dok su podaci u vezi sa gore navedenim ciljevima potrebni i/ili dokle god je to potrebno da bi se poštovali zakonski rokovi čuvanja.
  2. Mogu se primenjivati zakonski rokovi čuvanja do deset godina, npr. zahtev o zadržavanju koji je nametnut nemačkim komercijalnim zakonikom.
  3. U pojedinim slučajevima mogu se primenjivati rokovi do tri godine; ovo nam nameće neophodnost čuvanja Vaših podataka u svrhu dokazivanja.
 8. 7. Koja su Vaša prava u odnosu na Vaše podatke?

  Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka:

  • U skladu sa članom 15. GDPR-a, imate pravo pristupa u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka. Molimo Vas da obratite pažnju na ograničenja iz odeljka 3. nemačkog Zakona o zaštiti podataka
  • U skladu sa članom 16. GDPR-a, imate pravo na ispravku u vezi sa netačnim ličnim podacima
  • U skladu sa članom 17. GDPR-a, imate pravo na brisanje u vezi sa ličnim podacima. Obratite pažnju na ograničenja odeljka 35. nemačkog Zakona o zaštiti podataka
  • U skladu sa članom 18. GDPR-a, imate pravo na ograničenje obrade podataka
  • U skladu sa članom 20. GDPR-a, imate pravo na prenosivost podataka

  PRAVO NA PRIGOVOR U SKLADU SA ČLANOM 21. GDPR-a

  Ukoliko u toku obrade Vaših podataka po osnovu naših legitimnih interesa (član 6, tačka 1.f GDPR-a) ili u cilju sprovođenja zadatka od javnog značaja (član 6, tačka 1.e GDPR-a) u toku određene situacije imate prigovore, imate pravo da se usprotivite daljoj obradi u skladu sa članom 21. tačka 1. GDPR-a. Takođe, imate pravo da uložite prigovor, u skladu sa članom 21. tačka 2. GDPR-a, na obradu bilo koje vrste u svrhe direktnog marketinga.

 9. 8. Da li možete da povučete svoj pristanak?

  Ukoliko obrađujemo Vaše podatke na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da povučete Vašu saglasnost u bilo kom trenutku.

  U tom slučaju, Vaši podaci više neće biti obrađivani u svrhe na koje se odnosi saglasnost. Napominjemo da zakonitost bilo koje obrade podataka koja je izvršena pre povlačenja pristanka neće biti obuhvaćena retroaktivno. Gde je to moguće, molimo Vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka kako bi se izvršilo povlačenje Vašeg pristanka:

  Kurt Ebert
  Graf- Eberhard Str. 1
  71229
  Leonberg, Germany
  Email: kurt.ebert@ebert-partner.de

 10. 9. Da li imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu?

  Ukoliko smatrate da je obradom Vaših ličnih podataka prekršen važeći zakon, imate pravo da u bilo kom trenutku u skladu sa članom 77. GDPR-a, podnesete žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka. Ovo se primenjuje bez prejudiciranja bilo kog drugog administrativnog ili pravnog leka.

 11. 10. Da li ste u obavezi da dostavite podatke ili zaključke ugovora u vezi sa saglasnošću pružanja podataka?
  1. Dužni ste samo da nam dostavite lične podatke koji su nam potrebni kako bismo se saglasili, sproveli i pak prekinuli naš poslovni odnos, ili podatke koje smo po zakonu u obavezi da prikupimo. Ako nam ne pružite ove podatke, mi ćemo biti primorani da odbijemo zaključenje dotičnog ugovora, ili nećemo biti u mogućnosti da sprovedemo ugovor.
  2. Ako poslujete u podrazumevanom i uslužnom sektoru i ne pružate nam potrebne podatke, mi ćemo prikupiti ove podatke od strane trećih lica ako je to neophodno.
 12. 11. Da li će se Vaši podaci koristiti za automatizovano donošenje odluka? I ako da, kakve su posledice po Vas?

  Kao što je opisano u odeljku 3.2, tačka 1. izvršićemo kreditnu proveru pre zaključenja ugovora kako bismo se zaštitili od neispunjavanja obaveza plaćanja. Da bismo sproveli ovaj proces, koristimo podatke o verovatnoći koje su definisane od strane kreditnih agencija sa kojima sarađujemo. Za više informacija o tome kako se definišu vrednosti verovatnoće (bodovanje) od strane kreditnih agencija, pogledajte odeljak 3.2, tačka 1. strelica [internet linkovi]. Vrednosti verovatnoće koju je odredila kreditna agencija će se koristiti na jedan od dva načina: ili ćemo ga koristiti direktno da odlučimo da li da na osnovu rizika neizvršavanja plaćanja predviđenog za Vas stupimo u ugovorni odnos sa Vama, ili ćemo ga uključiti u dodatnu kalkulaciju sprovedenu sa naše strane, koja kao faktor utiče i u drugim kriterijumima koji su relevantni za donošenje odluka, pored rizika neizvršenja plaćanja.

  Mi sprovodimo ovu kalkulaciju u slučajevima kada se rizik neispunjavanja obaveza plaćanja smatra prevelikim na osnovu vrednosti koju je utvrdila samo kreditna agencija, što bi nas dovelo da odluke protiv ulaska u ugovorni odnos. U ovom scenariju procenjujemo da li smo na osnovu konkretnog ugovora, njegovog roka, određivanja cena i troškova koje ćemo podneti spremni da uđemo u ugovorni odnos sa Vama, uprkos riziku. Bez obzira na primenjeni proces, naša odluka o tome da li ćemo Vam ponuditi ugovor na osnovu Vašeg kreditnog rejtinga dolazi isključivo pomoću automatizovane odluke. Nema naknadne manuelne provere od strane naših zaposlenih ili od strane drugih lica sa kojima sarađujemo. Međutim, imate pravo da zahtevate intervenciju naših zaposlenih, da predstavite svoj slučaj i da osporite automatsku odluku. Da biste to uradili, molimo Vas na nas kontaktirate putem gore navedenih kontakt podataka. U slučajevima kada koristimo automatizovano donošenje odluka, postupamo u skladu sa odredbama člana 31. nemačkog federalnog Zakona o zaštiti podataka i člana 22. GDPR-a.

 13. 12. Da li se informacije o zaštiti podataka mogu promeniti? Gde možete pronaći najnoviju verziju?

  Način na koji obrađujemo podatke podložan je promenama i kao takav nas obavezuje da i mi povremeno prilagođavamo naše informacije o zaštiti podataka. Mi ćemo Vas direktno informisati o svim promenama kada su u pitanju svrhe za koje se Vaši podaci obrađuju.

Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
Informacije
Zatvori
 
Zatvori

INFORMACIJE
Zatvori

Da li ste sigurni da želite da se izlogujete?

INFORMACIJE
Zatvori

Pritisnite OK da biste prebacili region na Clover Imaging Group

Višestruki izbor
Zatvori

Ova stavka je dostupna za direktnu prodaju ili razmenu kupovine
Molimo izaberite ispod.

Povrati informacije naloga
Zatvori
Da biste povratili informacije Vaše prijave, upišite Vaš email:
 
Molimo sačekajte...
Loader
Informacije

Hvala na interesovanju za CIG! Zbog visoke funkcionalnosti našeg sajta, možemo da podržimo samo najnovije web pretraživače. Preporučujemo da preuzmete najnoviju verziju Vašeg pretraživača Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox.

Informacije

Vaša sesija ističe za 5 minut(a).


Informacije

Vaša sesija je istekla. Vi ćete sada biti vraćeni na početnu stranicu.


Greška prilikom povraćaja informacija
Zatvori
Hvala
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Video materijal
Zatvori
Postavi logo
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .png, .bmp; Max:1024x768px; Min:590x307px.

Informacije dostave ()

Close
INFORMACIJE
Zatvori

Vaš dokument je kreiran. Molimo sačekajte dok ne započne preuzimanje.


Pravila i Uslovi
Zatvori
Lista adresa za dostavu Vidi sve adrese
Zatvori
Kliknite adresu da biste je izabrali
Dodaj novu Dostavu-na adresu
Zatvori
* Obavezno polje
Kako funkcioniše?
Zatvori

Kliknite zeleno dugme "Kreiraj novog korisnika"

Popunite polja u formularu za vašeg novog korisnika. Izaberite koje dozvole novi korisnik treba da ima i dodelite im korisničko ime i lozinku. Kliknite na Sačuvaj. Dobićete E-mail kojim se potvrđuje da je novi korisnik uspešno kreiran. Pratite ovu proceduru za podešavanje svakog novog korisnika.

Nakon što ste kreirali novog korisnika, on će dobiti automatski Email sa svojim novim korisničkim imenom i lozinkom. On će dobiti uputstva o tome kako da promeni svoju lozinku i moći će ako želi da izabere svoju šifru. Međutim, vi ćete kao administrator uvek imati pristup za brisanje / editovanje korisnika, moći ćete videti njihove informacije o profilu (uključujući i njihove lozinke) i menjati dozvole.

Ako treba da izmenite korisnika, postoje linkovi pored svakog korisnika sa kojima možete da izmenite ili izbrišete profil korisnika.

Ako želite da izbrišete korisnika, korisnik će se pojaviti na stranici izbrisanih korisnika i možete ga ponovo aktivirati u bilo kom trenutku ako je potrebno da to uradite.

CIG Video
Zatvori
Informacije
Zatvori

Otpremi Pravila i uslove
Zatvori

Dozvoljeni format: .pdf; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.

INFORMACIJE

Postavi logo kupca
Zatvori

Dozvoljeni format: .jpg, .jpeg, .png, .bmp; Maksimalna veličina datoteke: 5MB.